Projecten

Last Mile Solutions werkt mee in het project Smart Solar Charging. Een duurzaam energiesysteem op wijkniveau: met Smart Solar Charging wordt lokaal opgewekte zonne-energie in (deel)auto’s opgeslagen via een slim en dynamisch snellaad- en opslagsysteem (Vehicle2Grid). Dit creëert flexibele opslagcapaciteit die pieken op het elektriciteitsnet reduceert. De lokaal opgewekte energie wordt op een later moment, als de energieprijs hoog is, vrijgegeven aan de wijk.

Het project Smart Solar Charging is mogelijk dankzij een subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Kansen voor West II

 

Voor Traffic Service Nederland hebben we een Cloud-service ontwikkeld waarmee alle wegafzettingen op afstand te monitoren en te besturen zijn. Teksten op routepanelen zijn via internet realtime te passen, verder is al het materieel te bedienen, traceerbaar en in te plannen door de beheerder. Storingen automatisch gerapporteerd via mail en SMS, en is er een actueel overzicht van alle weg-afzettingen beschikbaar. Reistijden op tekstwagens worden dynamisch aangestuurd op basis van door ons ontwikkelde reistijdzenders welke de verkeersdoorstroming meten.

TekstwagenPijlwagen

 

 

Voor de pleziervaartsector heeft Last Mile Solutions een Track & Trace en comfort-systeem ontwikkeld. Hiermee is de eigenaar verzekerd van een goed vaartuigvolgsysteem ingeval van inbraak en/of diefstal. Maar ook andere zaken aan boord kunnen worden gemonitord en geschakeld via de mobile telefoon, zoals koelkast en verwarming. Via Google Maps is de boot altijd te volgen. Het systeem is gecertificeerd voor acceptatie door verzekeraars en gekoppeld aan de onze meldkamerapplicatie die wordt afgehandeld door de MPL alarmcentrale.

Zie ook de website    www.e-marine.nl

EBGbox-628x1024

© last mile solutions