Powrót

Dlaczego dokładne podanie danych POI jest istotne w elektromobilności?

Dlaczego dokładne podanie danych POI jest istotne w elektromobilności? - Last Mile Solutions

Podstawowe informacje

Dane POI stały się niezwykle ważne dla kierowców pojazdów elektrycznych, ponieważ dostarczają istotnych informacji o punktach i stacjach ładowania znajdujących się w pobliżu lub o innych udogodnieniach, które są istotne dla pozytywnych wrażeń z jazdy.  

W przypadku operatorów stacji ładowania dane POI są niezbędne do skutecznego promowania i zarządzania infrastrukturą ładowania. Oto główne powody, dlaczego dane POI są ważne dla operatorów stacji ładowania: 

  1. Widoczność: Dane POI ułatwiają kierowcom pojazdów elektrycznych znalezienie sieci operatorów stacji ładowania i nawigację do nich. Pomagają zwiększyć widoczność, przyciągając większą liczbę klientów i zwiększając popularność stacji ładowania.
  2. Aktualizacje w czasie rzeczywistym: Operatorzy stacji ładowania mogą wykorzystywać dane POI do aktualizowania statusu swoich stacji ładowania w czasie rzeczywistym. Pomaga to zapobiegać sytuacjom, w których kierowcy przyjeżdżają na stację i orientują się, że jest ona nieczynna lub zajęta przez inny pojazd. Dokładne i aktualne dane POI mogą poprawić ogólną wiarygodność i użyteczność infrastruktury ładowania.
  3. Rozbudowa sieci: Dane POI mogą pomóc operatorom stacji ładowania zidentyfikować nowe lokalizacje stacji na podstawie takich czynników, jak trasy przejazdów, istniejąca infrastruktura i potrzeby klientów. Korzystając z danych POI operatorzy stacji ładowania mogą podejmować bardziej przemyślane decyzje dotyczące lokalizacji, rozbudowy sieci i skutecznego wykorzystania zasobów.

W związku z tym kluczowe znaczenie ma prawidłowe wypełnienie danych POI dotyczących stacji ładowania w sieci punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Jeśli informacje te nie zostaną wypełnione poprawnie, dane POI dotyczące stacji ładowania nie zostaną zaakceptowane przez systemy zarządzające, a także nie będą synchronizowane i przesłane do zewnętrznych dostawców usług e-mobilności. Oznacza to, że Twoje dane POI dotyczące stacji ładowania nie będą publicznie dostępne dla kierowców pojazdów elektrycznych.  
 
 

Przyczyny braku widoczności danych POI

 
Powód nr 1
Adres stacji ładowania nie jest skorelowany z geolokalizacją. 
 
Jak temu zapobiec
Zalecamy wprowadzenie współrzędnych (długości i szerokości geograficznej) w sieci punktów ładowania pojazdów elektrycznych i umożliwienie wyszukania odpowiedniego adresu.  
  
Powód nr 2
Dane POI dotyczące złączy na stacji ładowania są nieprawidłowe. Uzupełniając dane EVSE dla danego POI zwróć uwagę, czy prawidłowo podałeś:

  1. Standardy złącza do ładowania samochodów elektrycznych
  2. Opis standardów złącza do ładowania samochodów elektrycznych
  3. Format złącza do ładowania samochodów elektrycznych
  4. Napięcie dla danego złącza
  5. Rodzaj zasilania

Jak temu zapobiec 
Zalecamy sprawdzenie wszystkich elementów i upewnienie się, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.  
  
Po upewnieniu się, że wszystkie dane POI są odpowiednio wypełnione, Twoje lokalizacje zostaną zatwierdzone, zsynchronizowane i tym samym przesłane do zewnętrznych dostawców usług ładowania, z którymi firma Last Mile Solutions ma umowę roamingową.   
  
Należy mieć na uwadze, że od momentu opublikowania stacji ładowania w Twoim systemie może upłynąć do 21 dni (około 3 tygodni), zanim Twoje stacje będą dostępne dla zewnętrznych dostawców usług ładowania, ponieważ każdy z nich będzie miał inny proces pozyskiwania i walidacji danych POI. Nie ma gwarancji, że opublikowana danego dnia stacja będzie dostępna we wszystkich aplikacjach dostawców usług ładowania w dniu kolejnym lub nawet w ciągu kilku dni.  
 
Niestety firma Last Mile Solutions nie ma wpływu na procesy u innych dostawców usług ładowania i nie możemy udzielić jednoznacznej gwarancji, że stacja zostanie opublikowana.  
 
Możliwe są różne powody, dla których dostawca usługi ładowania postanowi nie publikować stacji w swojej aplikacji lub na mapie. Jednak upewniając się, że wszystkie dane są wypełnione prawidłowo, szanse na szybką i pomyślną publikację znacznie wzrosną.