Kennisbank > Laadinfrastructuur en het EV landschap

Prijstransparantie bij openbare laadstations

Prijstransparantie rondom laadstations/laadsessies is belangrijk voor het vertrouwen in de laadinfrastructuur. We zorgen er voor dat de tarieven bekend zijn voorafgaand aan een laadsessie en dat dit klopt met wat er achteraf op de factuur wordt vermeld.

Dit is geen eenvoudige klus omdat elke aanbieder verschillende prijzen hanteert, die zelfs gedurende de dag aangepast kunnen worden. Ook kunnen de prijscombinaties tussen het laadstation en de laadpas verwarrend zijn voor de EV-rijder.

Om aan deze onduidelijkheid een einde te maken zijn tijdens een eViolin overleg afspraken gemaakt met een groot aantal partijen in de branche. Door deze afspraken over prijstransparantie moet het voor de klant gemakkelijker worden gemaakt om vooraf de prijs te kennen. Dit wordt verplicht gesteld voor zowel de Charge Point Operator (CPO) als de e-Mobility Service Provider (e-MSP).

Het staat de CPO’s en e-MSP’s natuurlijk vrij om manieren te bedenken om deze prijstransparantie te realiseren. Er kan bijvoorbeeld worden verwezen naar een website of een app maar ook door middel van een sticker op het station.

Omdat Last Mile Solutions prijstransparantie belangrijk vindt, heeft de organisatie al de volgende maatregelen genomen:

  • OCPI-verbindingen gemaakt met andere platforms / CPO’s en e-MSP’s in de markt;
  • OCPI-mogelijkheden ontwikkeld op het platform voor derden (platforms, CPO’s of e-MSP’s) en partners die verbinding willen maken met ons platform;
  • een white label laadapp die de prijzen van aangesloten laadstations weergeeft

Deze OCPI-koppelingen maken het mogelijk om realtime prijsinformatie van verschillende aanbieders te delen.We werken ook aan een aantal nieuwe functies die de prijstransparantie in de toekomst zullen verbeteren.