Kennisbank > Techniek en protocollen

Wat is de ISO 27701:2019 norm?

ISO/IEC 27701 is de internationale norm die dient als uitbreiding op onze ISO 27001 certificering. Deze norm biedt richtlijnen voor het implementeren, onderhouden en voortdurend verbeteren van een PIMS (Privacy Information Management System).

Net als bijna elke organisatie verwerkt Last Mile Solutions persoonlijk identificeerbare informatie (PII). Bovendien neemt de hoeveelheid en het soort verwerkte PII toe, evenals het aantal situaties waarin wij met andere organisaties moeten samenwerken bij de verwerking van PII. De bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van PII is ook voor onze klanten en eindgebruikers steeds belangrijker en het is overal ter wereld onderwerp van specifieke wet- en/of regelgeving.

De norm is compatibel met de eisen die gesteld worden vanuit de AVG. Een organisatie die aan de eisen in de norm voldoet, moet bewijsstukken opstellen over de wijze waarop zij omgaat met de verwerking van PII. Dat bewijs kan worden gebruikt om overeenkomsten met zakenpartners te vergemakkelijken wanneer de verwerking van PII voor beide partijen relevant is. Dit kan ook nuttig zijn in relaties met andere belanghebbenden.