Kennisbank

Techniek en protocollen

De EV branche kan zich niet snel ontwikkelingen zonder open protocollen. Binnen de laadinfrastructuur moet namelijk veel informatie uitgewisseld worden tussen een breed scala van marktpartijen. Om deze communicatie vlot, veilig en betrouwbaar te laten verlopen wordt gebruik gemaakt van open normen en protocollen, wat er voor zorgt dat iedereen toegang kan krijgen tot de markt.