Terug

Prijstransparantie

Prijstransparantie - Last Mile Solutions

De laatste tijd is er veel discussie over prijstransparantie rondom laadstations/laadsessies in Nederland. Zo was er een aflevering in het Nederlandse tv-programma Radar en zijn er Kamervragen gesteld. De argumenten zijn echter gebaseerd op het Europese recht en daarom vermoeden we dat dit in heel Europa het geval zal zijn.

Het is lastig omdat elke aanbieder verschillende prijzen hanteert, die zelfs gedurende de dag aangepast kunnen worden. Ook kunnen de prijscombinaties tussen het laadstation en de laadpas verwarrend zijn voor de EV-rijder.

Om aan deze onduidelijkheid een einde te maken zijn tijdens een eViolin overleg afspraken gemaakt met een groot aantal partijen in de branche. Door deze afspraken over prijstransparantie moet het voor de klant gemakkelijker worden gemaakt om vooraf de prijs te kennen. Dit wordt verplicht gesteld voor zowel de Charge Point Operator (CPO) als de e-Mobility Service Provider (e-MSP).

Het staat de CPO’s en e-MSP’s natuurlijk vrij om manieren te bedenken om deze prijstransparantie te realiseren. Er kan bijvoorbeeld worden verwezen naar een website of een app maar ook door middel van een sticker op het station.

Omdat Last Mile Solutions prijstransparantie belangrijk vindt, heeft de organisatie al de volgende maatregelen genomen:

  • OCPI-verbindingen gemaakt met andere platforms / CPO’s en e-MSP’s in de markt;
  • OCPI-mogelijkheden ontwikkeld op het platform voor derden (platforms, CPO’s of e-MSP’s) en partners die verbinding willen maken met ons platform;
  • een white label laadapp die de prijzen van aangesloten laadstations weergeeft

Deze OCPI-koppelingen maken het mogelijk om realtime prijsinformatie van verschillende aanbieders te delen.

We werken ook aan een aantal nieuwe functies die de prijstransparantie in de toekomst zullen verbeteren. Volg ons op LinkedIn of Twitter om op de hoogte te blijven!

Meer Blog
EQUANS verzekert Rotterdam van een toekomstbestendige laadinfrastructuur
EQUANS verzekert Rotterdam van een toekomstbestendige laadinfrastructuur
Lees verder