Terug

Het ecosysteem van elektrische mobiliteit: Een introductie

Het ecosysteem van elektrische mobiliteit: Een introductie - Last Mile Solutions

Het ecosysteem van elektrische mobiliteit

De markt van de e-Mobiliteit bestaat uit vele spelers en door de verschillende soorten van groeiontwikkelingen, bestaat er een steeds groter wordende wisselwerking en overlap tussen deze spelers. Hierdoor wordt het moeilijker om het hele ecosysteem volledig te begrijpen. Om u een helder en beter begrip te helpen krijgen van de markt van de e-Mobiliteit, delen we onze kennis en visie met u in een reeks blogs (zes in totaal). Hierin bespreken we zes spelers, die we hieronder even kort voorstellen:

1 Charge Point Operator (CPO)

Verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en de werking van een laadpunt. In de praktijk kan deze rol onderverdeeld worden in twee verschillende rollen die ofwel gecombineerd kunnen worden of onafhankelijk uitgeoefend kunnen worden: commercieel overziet de CPO het commerciële beheer, zoals bv. roaming en facturatie. Technisch is de CPO verantwoordelijk voor het technische beheer van het laadpunt, met inbegrip van bv. onderhoud en reparaties.

2 e-Mobility Service Provider (e-MSP)

De e-MSP verleent toegang tot een uitgebreid roamingnetwerk met nationale en internationale openbare laadpunten. Daarnaast biedt hij klanten ook een laadpas en/of laadapp aan, zodat ze er praktisch gebruik van kunnen maken.

3 Energie Nutsbedrijf

Het energiebedrijf is verantwoordelijk voor de stroomvoorziening voor de laadpunten en heeft sterke banden met de beheerder van het distributiesysteem en de beheerder van het transmissiesysteem om ervoor te zorgen dat de energie op een correcte wijze in evenwicht gehouden wordt.

4 Autofabrikanten & Automobielsector

Spelers uit de auto-industrie zijn bedrijven die elektrische auto’s (EV’s)maken, verdelen en verkopen op de markt, bv. autofabrikanten en –dealers. Elektrische, autonome en verbonden voertuigen ontregelen de markt aan een ijltempo, waardoor deze speler de kans krijgt om deel te nemen aan de EV-markt.

5 Gemeente & Stadtwerke

Gemeenten krijgen autoriteit van de provinciale overheid. Ze zorgen voor de gemeenschap waarvoor zij verantwoordelijk en aansprakelijk zijn. Gemeenten verschillen in grootte, van kleine gemeenten met een laag bevolkingsaantal tot grote streken en/of dichtbevolkte hoofdsteden. Ze beheren ook openbare faciliteiten zoals parking, gemeentelijke watersystemen, wegen en laadinfrastructuur. Stadtwerke zijn de nutsbedrijven in de gemeente en meestal zorgen ze voor faciliteiten als energie, water en transport. Ze komen vaak voor in bv. Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk.

6 Wagenparkbeheerders & Leasebedrijven

Dit zijn de ondernemingen die vaak tussen de autofabrikanten en eindgebruikers in staan en elektrische auto’s aanbieden op basis van verschillende bedrijfsmodellen. Ze verkopen en leveren auto’s aan ondernemingen en consumenten en onderhouden ze vaak ook. Het tweede blog uit de serie van zeven zal zich meer diepgaand focussen op de Charge Point Operator (CPO) en behandelt de volgende aspecten:

  • De rol, definitie en verantwoordelijkheden van de CPO
  • De relatie met de andere rollen in het ecosysteem
  • Ontwikkelingen op de markt
  • Kosten en baten
  • Benodigde oplossingen
Meer Blog
EQUANS verzekert Rotterdam van een toekomstbestendige laadinfrastructuur
EQUANS verzekert Rotterdam van een toekomstbestendige laadinfrastructuur
Lees verder