Powrót

Ekosystem e-mobilności

Ekosystem e-mobilności - Last Mile Solutions

Rynek e-mobilności składa się z wielu podmiotów, a ponieważ istnieje kilka rodzajów rozwoju, podmioty te wchodzą w interakcję i występuje coraz większa zbieżność działań, co utrudnia pełne zrozumienie całego tego ekosystemu. Aby pomóc Ci w lepszy i jaśniejszy sposób zrozumieć rynek e-mobilności, podzielimy się z Tobą naszą wiedzą i obejrzymy serię wpisów na blogu (łącznie siedem) przedstawiających sześć podmiotów, które pokrótce omawiamy poniżej:

1 Operator Stacji Ładowania (CPO)

Odpowiedzialny za zarządzanie, utrzymanie i obsługę stacji ładowania. W praktyce rolę tę można podzielić na dwa różne stanowiska, które można połączyć lub wykonywać osobno: Pod względem komercyjnym CPO nadzoruje zarządzanie komercyjne, w tym np. roaming i fakturowanie. Zaś pod względem technicznym CPO odpowiada za techniczne zarządzanie stacją ładowania, w tym np. za jej konserwację i naprawę.

2 Dostawca usług w zakresie e-mobilności (e-MSP)

Dostawca e-MSP zapewnia dostęp do dużej sieci roamingowej obejmującej krajowe lub międzynarodowe publiczne stacje ładowania i równolegle oferuje klientom kartę ładowania i (lub) aplikację do ładowania, tak aby mogli z niej praktycznie korzystać.

3 Przedsiębiorstwa energetyczne

Przedsiębiorstwo energetyczne jest odpowiedzialne za dostarczanie energii do stacji ładowania i ma mocne powiązania z operatorem systemu dystrybucji (DSO) oraz operatorem systemu przesyłowego (TSO) w celu zapewnienia bilansu energetycznego we właściwy sposób.

4 Producenci samochodów i branża motoryzacyjna

Podmioty z branży motoryzacyjnej to firmy produkujące, dystrybuujące i sprzedające samochody na rynek, np. producenci i dealerzy samochodów. Elektryczne, niezależne i podłączone pojazdy zdobywają rynek w niesamowitym tempie, dając tego rodzaju podmiotowi możliwość rozwoju na rynku pojazdów elektrycznych.

5 Zarząd miasta i przedsiębiorstwa miejskie

Zarządy miast (gmin miejskich) otrzymują upoważnienie od rządu prowincji i dbają o społeczność, za którą są odpowiedzialne i wobec której są obowiązane do rozliczania się. Gminy miejskie różnią się wielkością – od niewielkich, słabo zaludnionych, aż po olbrzymie regiony i (lub) gęsto zaludnione metropolie. Administracja publiczna zarządza również parkingami, systemami wodociągowymi, drogami i infrastrukturą ładowania. Przedsiębiorstwa miejskie to przedsiębiorstwa użyteczności publicznej działające w ramach gminy miejskiej, które przez większość czasu troszczą się o udogodnienia, takie jak energia, woda czy transport. Są one powszechne np. w Niemczech, Austrii i Francji.

6 Firmy z flotą oraz wypożyczalnie

Są to firmy, które często znajdują się między producentami samochodów a użytkownikiem końcowym i oferują samochody w oparciu o różne modele biznesowe. Sprzedają i dostarczają samochody firmom i konsumentom, a często również zajmują się ich konserwacją. Drugi wpis na blog ze wspomnianej serii siedmiu skupi się bardziej szczegółowo operatorach punktu ładowania (CPO) i obejmie następujące aspekty:

  • Rola, definicja i obowiązki CPO
  • Relacja z innymi członkami tego ekosystemu
  • Zmiany na rynku
  • Zyski i straty
  • Potrzebne rozwiązania
Więcej blogów
Dywersyfikacja wzbogaca perspektywy w dziedzinie e-mobilności, twierdzi menedżerka rozwiązań Monika Hlubinová
Dywersyfikacja wzbogaca perspektywy w dziedzinie e-mobilności, twierdzi menedżerka rozwiązań Monika Hlubinová
Czytaj więcej
Last Mile Solutions otwiera nowe biuro w Berlinie
Last Mile Solutions otwiera nowe biuro w Berlinie
Czytaj więcej
Recoy x Last Mile Solutions
Recoy x Last Mile Solutions
Czytaj więcej
Last Mile Solutions rozpoczyna współpracę na rzecz międzynarodowego rozwoju
Last Mile Solutions rozpoczyna współpracę na rzecz międzynarodowego rozwoju
Czytaj więcej
Przewodnik wakacyjny – ładowanie w Europie
Przewodnik wakacyjny – ładowanie w Europie
Czytaj więcej
LodderEV wybiera Last Mile Solutions, aby zwiększyć wzrost w Europie
LodderEV wybiera Last Mile Solutions, aby zwiększyć wzrost w Europie
Czytaj więcej
Przejrzystość cen w aplikacji
Przejrzystość cen w aplikacji
Czytaj więcej
Platforma Last Mile Solutions ma już 100 000 podłączonych stacji ładowania 
Platforma Last Mile Solutions ma już 100 000 podłączonych stacji ładowania 
Czytaj więcej
Spotkanie w Elektrowni Powiśle
Spotkanie w Elektrowni Powiśle
Czytaj więcej
Dynaf reprezentuje Last Mile Solutions (LMS) na Karaibach
Dynaf reprezentuje Last Mile Solutions (LMS) na Karaibach
Czytaj więcej
Kongresie Nowej Mobilności
Kongresie Nowej Mobilności
Czytaj więcej
Inteligentne ładowanie: rozwiązanie leży w problemie
Inteligentne ładowanie: rozwiązanie leży w problemie
Czytaj więcej