Powrót

Przejrzystość cen w aplikacji

Europejskie przepisy ustawowe i wykonawcze zobowiązują każdą stronę, która chce coś sprzedać, do wcześniejszego przedstawienia ceny konsumentowi. Dotyczy to zarówno piekarni na rogu, jak i rynku pojazdów elektrycznych (PE), który od lat skupia się głównie na innowacjach technologicznych. Aby przenieść nasze usługi na wyższy poziom i zachować zgodność z przepisami, od 1 grudnia aplikacje dostarczone przez Last Mile Solutions będą wyświetlać wszystkie informacje o cenach przed, po i w trakcie sesji ładowania.

Od darmowego ładowania po przejrzystość cen.
Rynek pojazdów elektrycznych powstał w Niderlandach w 2008 roku. Rozpoczęło się od innowacyjnego projektu, w ramach którego istniejące samochody zostały przerobione na elektryczne i wraz z nimi powstały pierwsze stacje ładowania.

W tamtym początkowym okresie ładowanie było jeszcze bezpłatne, aby ożywić korzystanie z samochodów elektrycznych, ale wraz ze wzrostem liczby pojazdów elektrycznych i punktów ładowania oraz wprowadzeniem ceny za kWh, na sektor ten zaczęto wywierać presję mającą na celu wyjaśnienie kosztów ładowania z perspektywy prawnej i w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Oznaczało to, że należy udostępnić więcej informacji, a nie tylko ostateczną cenę. Aby to umożliwić, należało dostosować systemy i protokoły. W 2012 roku zaczęto zbierać informacje o lokalizacji stacji ładowania oraz stawkach za ładowanie, jednak jakość tej bazy danych pozostawiała wciąż wiele do życzenia.

Interesy zaangażowanych stron
W 2017 roku urząd ACM wskazał, że jeszcze przez krótki czas będzie tolerował taką sytuację, ale potrzebna jest jasność. W grę wchodzą wszelkiego rodzaju interesy między wszystkimi zaangażowanymi stronami w tym łańcuchu – od operatorów stacji ładowania (CPO) aż po wydawców kart ładowania (e-MSP). Przejrzystość cen zapewni wgląd w to, gdzie zarabia się pieniądze, i w ten sposób powstała gra polityczna.

Na kolejnym spotkaniu branżowym zaproponowano szereg rozwiązań, przykładowo odniesienie do strony internetowej z zestawieniem cen za korzystanie ze stacji ładowania. Ale na cenę sesji ładowania składają się dwa elementy: cena, którą płacisz na stacji ładowania (CPO), oraz cena za korzystanie z karty ładowania (e-MSP). Razem określają one ostateczny koszt. Będąc CPO, trudno jest zatem powiedzieć cokolwiek o ostatecznej cenie, ponieważ nie wiadomo, jakie opłaty pobiera e-MSP. A to z kolei na drodze do prawdziwej przejrzystości.

Przejrzystość cen w aplikacji - Last Mile Solutions

Zawsze aktualne informacje o cenach w aplikacji.
Urząd ACM w swoim pakiecie wymagań wskazał, że od 1 grudnia 2020 roku sektor musi być przejrzysty cenowo. Włożyliśmy mnóstwo pracy, aby zastosować się do tego wymogu i przenieść aplikację na wyższy poziom. I właśnie to znajduje odzwierciedlenie w rezultacie końcowym.

Cenę widoczną w aplikacji uzyskujemy w następujący sposób:

  • Cenę za ładowanie w naszej sieci ustala i przekazuje nam właściciel / operator stacji ładowania.
  • Cenę za ładowanie w innej sieci otrzymujemy od innego podmiotu, który korzysta z innej sieci.
  • Nie wszyscy dostawcy (zwłaszcza zagraniczni) podają swoje ceny. W takim przypadku obliczamy średnią cenę, która odpowiada danej stacji ładowania. Może się zdarzyć, że cena będzie wyższa lub niższa niż ta, do której przywykłeś. Gdy tylko otrzymamy od właściciela stacji ładowania więcej informacji na temat ceny, dostosujemy ją możliwie jak najszybciej. Cena pokazana w aplikacji to cena podana przez właściciela stacji ładowania plus wszelkie koszty usługodawcy. Cena w aplikacji jest zawsze tą ceną, która jest naliczana.
Przejrzystość cen w aplikacji - Last Mile Solutions

Wszystkie aplikacje, które stworzyliśmy dla naszych dostawców, były dostępne w sklepie ze wszystkimi nowymi funkcjami jeszcze przed dniem 1 grudnia. W międzyczasie dalej dokonujemy optymalizacji aplikacji.

Dokąd z tego miejsca?
Podczas wdrażania nowych funkcji w zakresie prezentacji stawek i kosztów zauważono, że pojawiły się problemy związane z jakością pod względem wymiany informacji o cenach. Obecnie zajmujemy się omawianiem z właściwymi organami rynkowymi, w jaki sposób możemy to poprawić, a tym samym lepiej i dokładniej informować kierowców PE, uwzględniając kwestię rosnącej dynamiki cen. Będziemy również pracować nad ułatwieniem i większą przejrzystością wymiany informacji o cenach ładowania. Oznacza to zaostrzenie / dostosowanie stosowanych protokołów, a jest to proces, który wymaga czasu, ponieważ konieczne jest dojście do porozumienia między wszystkimi stronami rynku zarówno z Niderlandów, jak i podmiotów zagranicznych.

Więcej blogów
Platforma Last Mile Solutions ma już 100 000 podłączonych stacji ładowania 
Platforma Last Mile Solutions ma już 100 000 podłączonych stacji ładowania 
Czytaj więcej
Recoy x Last Mile Solutions
Recoy x Last Mile Solutions
Czytaj więcej
LodderEV wybiera Last Mile Solutions, aby zwiększyć wzrost w Europie
LodderEV wybiera Last Mile Solutions, aby zwiększyć wzrost w Europie
Czytaj więcej
Przewodnik wakacyjny – ładowanie w Europie
Przewodnik wakacyjny – ładowanie w Europie
Czytaj więcej
Inteligentne ładowanie: rozwiązanie leży w problemie
Inteligentne ładowanie: rozwiązanie leży w problemie
Czytaj więcej
Dynaf reprezentuje Last Mile Solutions (LMS) na Karaibach
Dynaf reprezentuje Last Mile Solutions (LMS) na Karaibach
Czytaj więcej
Last Mile Solutions rozpoczyna współpracę na rzecz międzynarodowego rozwoju
Last Mile Solutions rozpoczyna współpracę na rzecz międzynarodowego rozwoju
Czytaj więcej
Last Mile Solutions otwiera nowe biuro w Berlinie
Last Mile Solutions otwiera nowe biuro w Berlinie
Czytaj więcej
Ekosystem e-mobilności
Ekosystem e-mobilności
Czytaj więcej
Kongresie Nowej Mobilności
Kongresie Nowej Mobilności
Czytaj więcej
Spotkanie w Elektrowni Powiśle
Spotkanie w Elektrowni Powiśle
Czytaj więcej