Powrót

Spotkanie w Elektrowni Powiśle

W poniedziałek 29 listopada 2021 roku braliśmy udział branżowym spotkaniu zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnią myślą tego spotkania, które odbyło się w Elektrowni Powiśle w Warszawie były perspektywy rozwoju elektromobilności w Polsce, zwłaszcza infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Przedstawiono również ofertę finansowego wsparcia branży w ramach nowego programu NFOŚiGW, a także zaprezentowano wystawę osiągnięć w technologii ładowania. W spotkaniu wzięli udział m.in. wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński,  Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, członkowie zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przedstawiciele stowarzyszeń i firm z sektora Elektromobilności.

Szacunki wskazują, że w Polsce w szybkim tempie będzie rosnąć liczba pojazdów zeroemisyjnych, co ma bezpośredni związek z wdrażaniem programów NFOŚiGW takich jak „Mój elektryk”, czy „Zielony Transport Publiczny”. Naturalną koleją rzeczy będzie równoległe rozwijanie infrastruktury ładowania, czego wyrazem jest przygotowany przez NFOŚiGW, wzmiankowany program priorytetowy. Jego wdrożenie powinno znacznie zwiększyć dostępność ładowarek, zwłaszcza w małych i średnich miejscowościach.

Spotkanie w Elektrowni Powiśle - Last Mile Solutions

Obecnie w Polsce funkcjonuje około 1700 stacji ładowania pojazdów elektrycznych, z których nieco ponad 30 procent to punkty ładowania prądem stałym (DC), a niemal 70 procent wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

Uczestnicy spotkania poznali także szczegółowe założenia wspomnianego już, nowego programu priorytetowego NFOŚiGW „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”. Budżet tego programu wynosi 870 mln zł, a w jego ramach z bezzwrotnych dotacji na budowę infrastruktury będą mogły skorzystać samorządy, firmy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Jego celem jest upowszechnienie w Polsce samochodów zeroemisyjnych, a zarazem wzmocnienie krajowego przemysłu i sektora usług, zwłaszcza w branżach  działających na rzecz elektromobilności, takich jak: przemysł chemiczny, elektrotechniczny i metalowy, w tym zwłaszcza produkcja baterii
i ładowarek, wytwarzanie wodoru oraz technologie informatyczne.

Spotkanie w Elektrowni Powiśle stanowiło przejaw merytorycznej i eksperckiej kooperacji instytucji publicznych z przedstawicielami branży.

Więcej blogów
LodderEV wybiera Last Mile Solutions, aby zwiększyć wzrost w Europie
LodderEV wybiera Last Mile Solutions, aby zwiększyć wzrost w Europie
Czytaj więcej
Przejrzystość cen w aplikacji
Przejrzystość cen w aplikacji
Czytaj więcej
Inteligentne ładowanie: rozwiązanie leży w problemie
Inteligentne ładowanie: rozwiązanie leży w problemie
Czytaj więcej
Dynaf reprezentuje Last Mile Solutions (LMS) na Karaibach
Dynaf reprezentuje Last Mile Solutions (LMS) na Karaibach
Czytaj więcej
Ekosystem e-mobilności
Ekosystem e-mobilności
Czytaj więcej
Platforma Last Mile Solutions ma już 100 000 podłączonych stacji ładowania 
Platforma Last Mile Solutions ma już 100 000 podłączonych stacji ładowania 
Czytaj więcej
Last Mile Solutions rozpoczyna współpracę na rzecz międzynarodowego rozwoju
Last Mile Solutions rozpoczyna współpracę na rzecz międzynarodowego rozwoju
Czytaj więcej
Last Mile Solutions otwiera nowe biuro w Berlinie
Last Mile Solutions otwiera nowe biuro w Berlinie
Czytaj więcej
Recoy x Last Mile Solutions
Recoy x Last Mile Solutions
Czytaj więcej
Przewodnik wakacyjny – ładowanie w Europie
Przewodnik wakacyjny – ładowanie w Europie
Czytaj więcej
Kongresie Nowej Mobilności
Kongresie Nowej Mobilności
Czytaj więcej
Dywersyfikacja wzbogaca perspektywy w dziedzinie e-mobilności, twierdzi menedżerka rozwiązań Monika Hlubinová
Dywersyfikacja wzbogaca perspektywy w dziedzinie e-mobilności, twierdzi menedżerka rozwiązań Monika Hlubinová
Czytaj więcej