Powrót

Spotkanie w Elektrowni Powiśle

W poniedziałek 29 listopada 2021 roku braliśmy udział branżowym spotkaniu zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnią myślą tego spotkania, które odbyło się w Elektrowni Powiśle w Warszawie były perspektywy rozwoju elektromobilności w Polsce, zwłaszcza infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Przedstawiono również ofertę finansowego wsparcia branży w ramach nowego programu NFOŚiGW, a także zaprezentowano wystawę osiągnięć w technologii ładowania. W spotkaniu wzięli udział m.in. wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński,  Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, członkowie zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przedstawiciele stowarzyszeń i firm z sektora Elektromobilności.

Szacunki wskazują, że w Polsce w szybkim tempie będzie rosnąć liczba pojazdów zeroemisyjnych, co ma bezpośredni związek z wdrażaniem programów NFOŚiGW takich jak „Mój elektryk”, czy „Zielony Transport Publiczny”. Naturalną koleją rzeczy będzie równoległe rozwijanie infrastruktury ładowania, czego wyrazem jest przygotowany przez NFOŚiGW, wzmiankowany program priorytetowy. Jego wdrożenie powinno znacznie zwiększyć dostępność ładowarek, zwłaszcza w małych i średnich miejscowościach.

Spotkanie w Elektrowni Powiśle - Last Mile Solutions

Obecnie w Polsce funkcjonuje około 1700 stacji ładowania pojazdów elektrycznych, z których nieco ponad 30 procent to punkty ładowania prądem stałym (DC), a niemal 70 procent wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

Uczestnicy spotkania poznali także szczegółowe założenia wspomnianego już, nowego programu priorytetowego NFOŚiGW „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”. Budżet tego programu wynosi 870 mln zł, a w jego ramach z bezzwrotnych dotacji na budowę infrastruktury będą mogły skorzystać samorządy, firmy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Jego celem jest upowszechnienie w Polsce samochodów zeroemisyjnych, a zarazem wzmocnienie krajowego przemysłu i sektora usług, zwłaszcza w branżach  działających na rzecz elektromobilności, takich jak: przemysł chemiczny, elektrotechniczny i metalowy, w tym zwłaszcza produkcja baterii
i ładowarek, wytwarzanie wodoru oraz technologie informatyczne.

Spotkanie w Elektrowni Powiśle stanowiło przejaw merytorycznej i eksperckiej kooperacji instytucji publicznych z przedstawicielami branży.

Więcej blogów
Last Mile Solutions gewinnt zusammen mit ENGIE Ausschreibung in Rotterdam
Last Mile Solutions gewinnt zusammen mit ENGIE Ausschreibung in Rotterdam
Czytaj więcej
Last Mile Solutions ouvre un nouveau bureau à Berlin
Last Mile Solutions ouvre un nouveau bureau à Berlin
Czytaj więcej
Dynaf vertegenwoordiger Last Mile Solutions op de Caribbean
Dynaf vertegenwoordiger Last Mile Solutions op de Caribbean
Czytaj więcej
LodderEV wählt Last Mile Solutions, um das Wachstum in Europa auszubauen
LodderEV wählt Last Mile Solutions, um das Wachstum in Europa auszubauen
Czytaj więcej
Last Mile Solutions enters into a partnership for international growth
Last Mile Solutions enters into a partnership for international growth
Czytaj więcej
Dynaf reprezentuje Last Mile Solutions (LMS) na Karaibach
Dynaf reprezentuje Last Mile Solutions (LMS) na Karaibach
Czytaj więcej
Smart charging: the solution lies in the problem
Smart charging: the solution lies in the problem
Czytaj więcej
Last Mile Solutions welcomes Vitoria Lorenzetti as Roaming Manager
Last Mile Solutions welcomes Vitoria Lorenzetti as Roaming Manager
Czytaj więcej
MultiTankcard to use Last Mile Solutions’ “Roaming as a Service” (RAAS)
MultiTankcard to use Last Mile Solutions’ “Roaming as a Service” (RAAS)
Czytaj więcej
Last Mile Solutions opent nieuw kantoor in Berlijn
Last Mile Solutions opent nieuw kantoor in Berlijn
Czytaj więcej
Dynaf represents Last Mile Solutions on the Caribbean
Dynaf represents Last Mile Solutions on the Caribbean
Czytaj więcej
Urlaubsratgeber - Laden in Europa
Urlaubsratgeber - Laden in Europa
Czytaj więcej
Recoy x Last Mile Solutions
Recoy x Last Mile Solutions
Czytaj więcej
Last Mile Solutions wint samen met ENGIE tender Rotterdam
Last Mile Solutions wint samen met ENGIE tender Rotterdam
Czytaj więcej
Recharge Intelligente: C'est dans le problème que réside la solution
Recharge Intelligente: C'est dans le problème que réside la solution
Czytaj więcej
Last Mile Solutions kondigt Luuk van Kuik aan als Director Product & Proposition
Last Mile Solutions kondigt Luuk van Kuik aan als Director Product & Proposition
Czytaj więcej
Price transparency via the app
Price transparency via the app
Czytaj więcej
Last Mile Solutions welcomes Alain Costa as Country Director France
Last Mile Solutions welcomes Alain Costa as Country Director France
Czytaj więcej
Last Mile Solutions:  e-Mobility Solutions Simplified
Last Mile Solutions: e-Mobility Solutions Simplified
Czytaj więcej
The New Mobility Congress
The New Mobility Congress
Czytaj więcej
Dank der Zusammenarbeit von Hyundai & We Drive Solar, Utrecht die erste bidirektionale Region der Welt.
Dank der Zusammenarbeit von Hyundai & We Drive Solar, Utrecht die erste bidirektionale Region der Welt.
Czytaj więcej
Last Mile Solutions welcomes Roy Blok as Country Director Benelux
Last Mile Solutions welcomes Roy Blok as Country Director Benelux
Czytaj więcej
Przewodnik wakacyjny – ładowanie w Europie
Przewodnik wakacyjny – ładowanie w Europie
Czytaj więcej
Dynaf se charge de représenter Last Mile Solutions aux Caraïbes
Dynaf se charge de représenter Last Mile Solutions aux Caraïbes
Czytaj więcej
Przejrzystość cen w aplikacji
Przejrzystość cen w aplikacji
Czytaj więcej
Stadt Rotterdam, Streetplug und Last Mile Solutions betreiben Pilotprojekt mit unterirdischer Ladestation
Stadt Rotterdam, Streetplug und Last Mile Solutions betreiben Pilotprojekt mit unterirdischer Ladestation
Czytaj więcej
Prijstransparantie
Prijstransparantie
Czytaj więcej
Transparence des prix grâce à l'application
Transparence des prix grâce à l'application
Czytaj więcej
Last Mile Solutions welcomes Heiner Sprunk as Country Director Germany
Last Mile Solutions welcomes Heiner Sprunk as Country Director Germany
Czytaj więcej
Intelligente Laden (Smart Charging): die Lösung liegt im Problem
Intelligente Laden (Smart Charging): die Lösung liegt im Problem
Czytaj więcej
Gemeente Rotterdam, Streetplug en Last Mile Solutions draaien pilot met ondergronds laadpunt
Gemeente Rotterdam, Streetplug en Last Mile Solutions draaien pilot met ondergronds laadpunt
Czytaj więcej
Holiday guide - charging in Europe
Holiday guide - charging in Europe
Czytaj więcej
Last Mile Solutions eröffnet in Berlin ein neues Büro
Last Mile Solutions eröffnet in Berlin ein neues Büro
Czytaj więcej
Preistransparenz über die App
Preistransparenz über die App
Czytaj więcej
e-Mobility ecosystem Part 1: An Introduction
e-Mobility ecosystem Part 1: An Introduction
Czytaj więcej
Viel Geld sparen mit KI, Smart Charging und variablen Strompreisen
Viel Geld sparen mit KI, Smart Charging und variablen Strompreisen
Czytaj więcej
Last Mile Solutions opening new office in Berlin
Last Mile Solutions opening new office in Berlin
Czytaj więcej
Indelec Mobility kiest Last Mile Solutions om haar aanbod van e-Mobility Services te vervolledigen
Indelec Mobility kiest Last Mile Solutions om haar aanbod van e-Mobility Services te vervolledigen
Czytaj więcej
EQUANS ensures future-proof charging infrastructure for Rotterdam
EQUANS ensures future-proof charging infrastructure for Rotterdam
Czytaj więcej
Indelec Mobility chooses Last Mile Solutions to complete its range of e-mobility services
Indelec Mobility chooses Last Mile Solutions to complete its range of e-mobility services
Czytaj więcej
LodderEV kiest Last Mile Solutions om groei in Europa te vergroten
LodderEV kiest Last Mile Solutions om groei in Europa te vergroten
Czytaj więcej
e-Mobility ecosystem Deel 2: De Charge Point Operator
e-Mobility ecosystem Deel 2: De Charge Point Operator
Czytaj więcej
Flink besparen met AI, Smart Charging en variabele elektriciteitsprijzen
Flink besparen met AI, Smart Charging en variabele elektriciteitsprijzen
Czytaj więcej
Guide des vacances – recharger en Europe
Guide des vacances – recharger en Europe
Czytaj więcej
Dynaf - Vertreter für Last Mile Solutions in der Karibik
Dynaf - Vertreter für Last Mile Solutions in der Karibik
Czytaj więcej
Last Mile Solutions benoemt Heiner Sprunk tot Country Director Duitsland
Last Mile Solutions benoemt Heiner Sprunk tot Country Director Duitsland
Czytaj więcej
Last Mile Solutions verwelkomt Roy Blok als Country Director Benelux
Last Mile Solutions verwelkomt Roy Blok als Country Director Benelux
Czytaj więcej
Last Mile Solutions sluit partnership voor internationale groei
Last Mile Solutions sluit partnership voor internationale groei
Czytaj więcej
Inteligentne ładowanie: rozwiązanie leży w problemie
Inteligentne ładowanie: rozwiązanie leży w problemie
Czytaj więcej
EV Frontrunners talks - Interview Eric van Voorden
EV Frontrunners talks - Interview Eric van Voorden
Czytaj więcej
LodderEV chooses Last Mile Solutions to expand growth in Europe
LodderEV chooses Last Mile Solutions to expand growth in Europe
Czytaj więcej
LodderEV wybiera Last Mile Solutions, aby zwiększyć wzrost w Europie
LodderEV wybiera Last Mile Solutions, aby zwiększyć wzrost w Europie
Czytaj więcej
Price transparency via the app
Price transparency via the app
Czytaj więcej
Last Mile Solutions établit un partenariat en faveur de la croissance internationale
Last Mile Solutions établit un partenariat en faveur de la croissance internationale
Czytaj więcej
MultiTankcard gaat gebruikmaken van “Roaming as a Service” (RAAS) van Last Mile Solutions
MultiTankcard gaat gebruikmaken van “Roaming as a Service” (RAAS) van Last Mile Solutions
Czytaj więcej
LodderEV choisit Last Mile Solutions pour développer sa croissance en Europe
LodderEV choisit Last Mile Solutions pour développer sa croissance en Europe
Czytaj więcej
Price transparency
Price transparency
Czytaj więcej
Last Mile Solutions ouvre un nouveau bureau à Paris
Last Mile Solutions ouvre un nouveau bureau à Paris
Czytaj więcej
Last Mile Solutions geht eine Partnerschaft für internationales Wachstum ein
Last Mile Solutions geht eine Partnerschaft für internationales Wachstum ein
Czytaj więcej
Utrecht becomes first bidirectional region in the world thanks to collaboration Hyundai with We Drive Solar
Utrecht becomes first bidirectional region in the world thanks to collaboration Hyundai with We Drive Solar
Czytaj więcej
Last Mile Solutions rozpoczyna współpracę na rzecz międzynarodowego rozwoju
Last Mile Solutions rozpoczyna współpracę na rzecz międzynarodowego rozwoju
Czytaj więcej
Smart charging: de oplossing ligt in het probleem
Smart charging: de oplossing ligt in het probleem
Czytaj więcej
Kongresie Nowej Mobilności
Kongresie Nowej Mobilności
Czytaj więcej
Last Mile Solutions ernennt Heiner Sprunk zum Country Director Germany
Last Mile Solutions ernennt Heiner Sprunk zum Country Director Germany
Czytaj więcej
Recoy x Last Mile Solutions
Recoy x Last Mile Solutions
Czytaj więcej
Écosystème de mobilité électrique
Écosystème de mobilité électrique
Czytaj więcej
Last Mile Solutions welcomes Joris Hupperets as Chief Commercial Officer
Last Mile Solutions welcomes Joris Hupperets as Chief Commercial Officer
Czytaj więcej
e-Mobility ecosystem Part 2: The Charge Point Operator
e-Mobility ecosystem Part 2: The Charge Point Operator
Czytaj więcej
Last Mile Solutions verwelkomt Alain Costa als Country Director Frankrijk
Last Mile Solutions verwelkomt Alain Costa als Country Director Frankrijk
Czytaj więcej
Huge savings with AI, Smart Charging and variable electricity prices
Huge savings with AI, Smart Charging and variable electricity prices
Czytaj więcej
Smart Solar Charging in pictures: Gamechanger of the Energy Transition
Smart Solar Charging in pictures: Gamechanger of the Energy Transition
Czytaj więcej
The city of Rotterdam, Streetplug and Last Mile Solutions run pilot with underground charging point
The city of Rotterdam, Streetplug and Last Mile Solutions run pilot with underground charging point
Czytaj więcej
Last Mile Solutions verwelkomt Joris Hupperets als Chief Commercial Officer
Last Mile Solutions verwelkomt Joris Hupperets als Chief Commercial Officer
Czytaj więcej
Het ecosysteem van elektrische mobiliteit: Een introductie
Het ecosysteem van elektrische mobiliteit: Een introductie
Czytaj więcej
Indelec Mobility choisit Last Mile Solutions pour compléter sa gamme de services d'e-mobilité
Indelec Mobility choisit Last Mile Solutions pour compléter sa gamme de services d'e-mobilité
Czytaj więcej
Kunnen wij de toekomst van mobiliteit wel voorspellen?
Kunnen wij de toekomst van mobiliteit wel voorspellen?
Czytaj więcej
Rapid growth of e-mobility in Poland through substantive cooperation
Rapid growth of e-mobility in Poland through substantive cooperation
Czytaj więcej
Last Mile Solutions opent nieuw kantoor in Parijs
Last Mile Solutions opent nieuw kantoor in Parijs
Czytaj więcej
e-Mobility ecosystem Part 3: The e-Mobility Service Provider
e-Mobility ecosystem Part 3: The e-Mobility Service Provider
Czytaj więcej
Last Mile Solutions' platform reaches milestone of 100k charge points connected
Last Mile Solutions' platform reaches milestone of 100k charge points connected
Czytaj więcej
Last Mile Solutions opening new office in Paris
Last Mile Solutions opening new office in Paris
Czytaj więcej
Last Mile Solutions otwiera nowe biuro w Berlinie
Last Mile Solutions otwiera nowe biuro w Berlinie
Czytaj więcej
EV Frontrunners talks - Interview Eric van Voorden
EV Frontrunners talks - Interview Eric van Voorden
Czytaj więcej
Last Mile Solutions joins CharIN
Last Mile Solutions joins CharIN
Czytaj więcej
Last Mile Solutions verwelkomt Vitoria Lorenzetti als Roaming Manager
Last Mile Solutions verwelkomt Vitoria Lorenzetti als Roaming Manager
Czytaj więcej
Ekosystem e-mobilności
Ekosystem e-mobilności
Czytaj więcej
Last Mile Solutions wins together with ENGIE tender Rotterdam
Last Mile Solutions wins together with ENGIE tender Rotterdam
Czytaj więcej
E-Mobilitäts-Ökosystem
E-Mobilitäts-Ökosystem
Czytaj więcej
Last Mile Solutions announces Luuk van Kuik as Director Product & Proposition
Last Mile Solutions announces Luuk van Kuik as Director Product & Proposition
Czytaj więcej
e-Mobility ecosysteem deel 3: De e-Mobility Service Provider
e-Mobility ecosysteem deel 3: De e-Mobility Service Provider
Czytaj więcej
Utrecht eerste bidirectionele regio ter wereld dankzij samenwerking Hyundai & We Drive Solar
Utrecht eerste bidirectionele regio ter wereld dankzij samenwerking Hyundai & We Drive Solar
Czytaj więcej